O stea pin ceruri


O stea pin ceruri o vãd cã trece
ªi eu un nume i-am pus din zbor,
Numele unei inime rece,
Fãrã fior.
Ea nevãzutã acum se stinge,
Nimeni în zboru-i n-o-a urmãrit;
Numai un ochi singur umed o plânge
Cãci o-a iubit.
ªtiþi de ce stelei i-am dat un nume,
Numele unui suflet rãcit,
Ce-acuma palid, uitat de lume,
A-mbãtrânit?
Pentru cã ochiul ce lãcrimeazã
Dupã-acea steauã care s-a stins
Este-al meu suflet ce mediteazã,
E-ochiul meu plâns

Make a free website with Yola