Un luceafar


 Un luceafãr, un luceafãr înzestrat cu mii de raze
În viaþa-mi de-ntuneric a fãcut ca sã se vazã.
Eu privind acea luminã ca din visuri mã deºtept
ªi cu braþele-amândouã cãtrã dânsa mã îndrept.
Ca o zânã din poveste ea e naltã ºi uºoarã,
E subþire ºi gingaºã ºi din ochi revarsã parã,
Iar la faþã e bãlaie, pãrul galben cade-n creþ,
Trandafiri pe faþã are ºi cu zâmbetul isteþ.

Make a free website with Yola